Polecamy

Grupy młodsze

Od godz. 6:00 do 8:25 – Schodzenie się dzieci

~powitanie, kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dziecka,

~zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

~indywidualne stymulowanie rozwoju psychomotorycznego,

~ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy integrujące grupę,

8:25 – 8:30

~czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00

~śniadanie

9:00 – 10:00

~Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka,

~zajęcia dodatkowe:  j. angielski, religia, ćwiczenia korekcyjne

~indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym,

10:30 – 11:20

~wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

11:20 – 11:30

~czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00

~obiad

12:00 – 12:30

~czynności higieniczno – porządkowe, wdrażanie do samoobsługi

12:30 – 14:00

~odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek,

14:00 – 14:30

~czynności higieniczno – porządkowe,

14:30 – 14:45

~podwieczorek,

14:45 – 16:00

~zabawa ruchowa, zabawy indywidualne i grupowe – praca kompensacyjno – stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania,
~prace porządkowe,
~kontakty indywidualne z rodzicami.


Grupy starsze

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali
bądź na świeżym powietrzu.

I. Przed śniadaniem od godz. 6:30 do godz. 8:30

1. Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze

2. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

3. Działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi

4. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

II. Zajęcia programowe od godz. 9:00 do godz. 10:00

1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych strefach aktywności dziecka, dostosowanie do jego możliwości realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

~działania zespołowe

~z całą grupą

~praca indywidualna

2. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

III. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
od godz. 10:30 – 11:30

~obserwacje przyrodnicze,

~poznawanie najbliższego otoczenia

~wycieczki

3. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

Obiad godz. 11:30 – 12:30

IV. Poobiedni odpoczynek od godz. 12:30 do godz. 14:30

1. Wyciszenie dzieci

~praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

~realizacja pomysłów dzieci

~zabawy swobodne

~czynności organizacyjne

2. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

~prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

3. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

Podwieczorek godz. 14:30 – 15:00

V. Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi od godz. 15:00 do godz. 15:30

1. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

2. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

3. Rozchodzenie się dzieci.

Copyright © Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie - pp33.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: fzart.eu
Silnik: Wordpress