Polecamy

Zajęcia otwarte w szkole języków obcych BRYTANIA – gr. IV

Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie wzięło udział w projekcie Narodowej Agencji Programu POWER, składając wniosek „Europa bliżej przedszkola” w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2017”

Nasza Placówka to obecnie jedyne przedszkole z Tarnowa, którego wniosek został zatwierdzony do realizacji programu POWER w latach 2017-2019. W projekcie uczestniczy ośmioosobowa grupa wychowawców, są to:

koordynator: mgr Gabriela Chrzęszczyk

mgr Anna Andrzejczak

mgr Ewa Dydyńska

mgr Monika Hycnar

mgr Renata Janusz

mgr Monika Skalska

m.gr Klaudia Śliwa

mgr Ewa Sojat

Nad powodzeniem całej inicjatywy czuwa mgr Marta Koziara – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 33 w Tarnowie.

 

Do najistotniejszych celów wynikających z udziału w przedsięwzięciu należą:

– rozwijanie kompetencji językowych uczestników projektu poprzez udział kadry w zagranicznych mobilnościach w Republice Malty oraz Wielkiej Brytanii;

– nawiązanie partnerstw zagranicznych;

– promowanie różnorodności kulturowej i językowej, rozbudzanie postaw proobywatelskich w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

– włączanie wykorzystania nowych technologii w działalności placówki.

W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane następujące działania:

– wyjazd kadry na kursy językowe i metodyczne za granicą:

„English language course” – Sprachcaffe Languages PLUS Malta

„The Playground Classroom – Methodology for Primary School” – ETI Malta

„Pre-intermediate General English” – Stafford House London

– nawiązanie współpracy międzynarodowej  (m.in. Akcja pocztówkowa);

– zorganizowanie zajęć edukacyjnych i galerii prac plastycznych „Mały Europejczyk”

(treści społeczne, kulturowe, obywatelskie oraz inne, które mają istotne znaczenie z perspektywy UE);

– zintensyfikowane wykorzystanie nowych technologii i kompetencji cyfrowych podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych;

– wdrożenie postawy tolerancji i szacunku poprzez zabawy stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny;

– organizacja „Dni Europejskich” w roku szkolnym 2018/2019;

– wycieczki edukacyjne naszych wychowanków;

– organizacja XVIII Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatralnego „Snuj się snuj bajeczko…” , pod hasłem: Festiwal bajek i baśni europejskich;

– zajęcia z języka angielskiego organizowane we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

Zdobyta wiedza , umiejętności i praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi, pozwolą na wdrażanie innowacyjnych metod wychowawczych i dydaktycznych oraz posłużą promocji instytucji czy regionu.

Udział placówek edukacyjnych w tego rodzaju projektach ma służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą, a także przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników.

Zapraszamy do oglądnięcia filmów szkół

https://m.youtube.com/watch?v=9kBnxnhLCSU

https://m.youtube.com/watch?v=hKULPUc-fvQ

oraz witryny:

https://www.etimalta.com/

 

 

Copyright © Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie - pp33.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: fzart.eu
Silnik: Wordpress