Polecamy

Powitanie
Witamy wszystkich internautów, rodziców wraz z przedszkolakami na oficjalnej stronie internetowej i zachęcamy do częstego odwiedzania wirtualnego świata przedszkola.

Nasza strona umożliwia wgląd do historii przedszkola, terminarza imprez oraz najważniejszych informacji przydatnych dla każdego rodzica. Jest również wiele innych ciekawych działów, na które warto zajrzeć i dowiedzieć się dość ważnych szczegółów.

Dziękujemy Rodzicom za zakup podkoszulków. Wyglądamy w nich „zawodowo”. Już niedługo nasz kolejny szkoleniowy wyjazd – tym razem do Pogotowia Ratunkowego.

Nauczycielki: Klaudia Śliwa, Ewa Dydyńska

07/11/2017

W związku ze zmianą LOGO PRZEDSZKOLA ogłaszamy konkurs na nadanie naszemu przedszkolnemu Misiowi imienia.

Pomysły proszę przekazywać nauczycielom na karteczkach z załączonym imieniem i nazwiskiem dziecka.

07/11/2017

Serdeczne podziękowania dla Dzieci i Rodziców za udział w akcji „Przemów ludzkim gestem”

Po raz kolejny okazaliście Państwo swoją wrażliwość i szacunek na potrzeby innych.

Zebrane pieniądze oraz karmę dla zwierząt przekazaliśmy do Centrum Wolontariatu „EMPATIA”

DZIĘKUJEMY!

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy bieżącej z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1. Zajęć rozwijających uzdolnienia;

2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;

4. porad i konsultacji.

 

podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedogogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017 poz. 1591)

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 01 października 2017 organizowane są zajęcia logopedyczne.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego zajęciami logopedycznymi objęte są dzieci, u których w wyniku obserwacji pedagogicznych rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne w zakresie zaburzeń mowy i wymowy utrudniających komunikację językową i edukację. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę logopedę.

Dodatkowo dla dzieci mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Ponadto w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie pracy bieżącej, dotycząca wspomagania rozwoju dzieci w obszarach wymagających działań stymulująco-kompensacyjnych.

W zależności od zaobserwowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych nauczyciele w swoich grupach wspomagają rozwój dzieci poprzez:

– usprawnienie sfery rozwoju ruchowego całego ciała,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

– usprawnianie mowy i myślenia,

– kształtowanie umiejętności nabywania prawidłowych postaw społecznych i dojrzałości emocjonalnej,

– kształtowanie prawidłowej dynamiki procesów myślowych (nadpobudliwość psychoruchowa, obniżona pobudliwość psychoruchowa),

– rozwijanie zainteresowań i zdolności , plastycznych, muzycznych.

W/w działania poprzedzone są wstępną obserwacją pedagogiczną i prowadzone są przez nauczycieli w grupach w czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

O konieczności udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zakresie, formach, terminie) rodzice będą informowani.

Strona 10 z 32« Pierwsza...89101112...2030...Ostatnia »
Copyright © Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie - pp33.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: fzart.eu
Silnik: Wordpress