Wycieczka do Kopalni soli w Bochni – Grupa IV – 03.10.2018