Udział w konkursie „Moja Ojczyzna – wolność w kolorach” – dzieci z gr. V – 08.11.2018