Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego (zbiórka butelek i baterii) – 21.06.2018